Subvenciones Plaques Solars València

Ajudes i subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques a la Comunitat Valenciana. Descobreix tots els ajuts i subvencions disponibles per realitzar la teva instal·lació de plaques solars.

ayudas instalación placas solares

Actualment la Comunitat Valenciana ofereix diverses ajudes i subvencions per a finançar part del cost de la teua instal·lació solar d’autoconsum fotovoltaica.

Per això, és una de les comunitats autònomes que més fomenta els objectius que marca l’anomenada Agenda 2030 per a atendre la crisi climàtica actual. D’aquesta manera, el territori valencià promou l’autoconsum particular, oferint línies de subvenció diverses per a les instal·lacions fotovoltaiques.

A continuació, detallem cadascuna d’elles:

Fons europeus Next Generation per a l'autoconsum

Ofereixen la possibilitat de finançar entre un 30 i un 50% del cost total de la teua instal·lació fotovoltaica. Aquests fons provenen de la Unió Europea, i formen part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya, que es tramita a través de la Generalitat Valenciana.

En total, la Comunitat Valenciana repartirà 84 milions d’euros, aproximadament.


Segons el tipus d’instal·lació fotovoltaica l’import de les subvencions ha estat el següent fins al moment:

  • Per a instal·lacions de menys de 10 kWp: 600 € per kWp d’instal·lació, i d’uns 490 € per cada kWh en bateries solars.
  • Per a instal·lacions de més de 10 kWp: en un ventall d’entre 300 € i 450 € per kWp instal·lat.

Deduccions en la declaració de la renda: subvencions autonòmiques a través de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)

Podries deduir-te fins a un 40% del cost total de la instal·lació fotovoltaica en la teua declaració de la renda.

Aquesta via de finançament de caràcter autonòmic es tramita i impulsa gràcies als diferents governs autonòmics de manera puntual. En el cas de la Comunitat Valenciana, es fa a través de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Aquestes ajudes, en comptar amb un pressupost més ajustat, són més difícils d’obtenir. Hem de tindre en compte que les ajudes provinents de fons europeus i les de caràcter autonòmic no són compatibles. La raó? Ambdues s’apliquen al preu total de la instal·lació de les plaques solars.

Bonificacions en l'IBI

Cada municipi aplica un percentatge diferent de bonificació, sent el més comú un 50% de l’import anual en l’IBI durant 5 anys. Aquest és el cas dels ajuntaments de les tres capitals de la Comunitat Valenciana: València, Alacant i Castelló de la Plana.

Quins requisits han de complir els sol·licitants?

En el cas de les ajudes europees d’autoconsum, els sol·licitants haurien de complir amb les següents qüestions:
  • Respecte a l’habitatge on se situarà la instal·lació, és necessari que s’haja construït abans de 2017. A més, haurà de tractar-se del seu habitatge habitual, és a dir, aquest serà el domicili que aparega en el certificat d’empadronament del sol·licitant.
  • El sol·licitant no haurà demanat ajudes o subvencions prèvies sobre la mateixa instal·lació.
  • La sol·licitud haurà de realitzar-se abans de dur a terme la instal·lació dels panells fotovoltaics.
Finalment, la factura de la instal·lació haurà de reflectir una data posterior al 30 de juny de 2012.
La nostra recomanació és realitzar la instal·lació fotovoltaica amb una empresa que t’oferisca ajuda amb els tràmits burocràtics per a sol·licitar les subvencions. D’aquesta manera, t’asseguraràs no retardar-te amb els terminis, i que tota la “paperassa” es presente correctament.
ayudas placas solares

En CamíSolar oferim assessorament especialitzat per a tramitar les diferents ajudes i subvencions: t’acompanyem durant tot el procés perquè pugues optar a totes les vies de finançament i així, rendibilitzar ràpidament la teua instal·lació fotovoltaica.