Legalitzar Instal·lació Fotovoltaica València

Te ayudamos en el proceso de legalización de tus placas solares.

T’ajudem en el procés de legalització de les teues plaques solars.

Tot i que ja t’hages decidit a passar-te a l’autoconsum solar fotovoltaic, has de saber que el procés no conclou quan acaba l’obra. Legalitzar una instal·lació solar comporta alguns protocols i tràmits administratius que poden no resultar senzills per a l’usuari.

Per això, en CamíSolar tractarem d’explicar-te quins són els passos a seguir per a instal·lar panells solars a la teua casa o negoci: Com legalitzar la meua instal·lació fotovoltaica? És obligatori fer-ho? Qui ha de dur a terme la legalització?
Continua llegint, aclarirem tots els teus dubtes!

És viable la nostra instal·lació fotovoltaica?

Abans de començar, convindria realitzar una anàlisi legal de la viabilitat de la instal·lació solar fotovoltaica, és a dir, hauríem de verificar si ens permetran dur a terme la instal·lació de panells solars. Per a això, seria convenient valorar les següents qüestions:

-Disponibilitat de terreny urbanitzable: en cas que el terreny triat per a la instal·lació no siga urbanitzable i es tracte de sòl rústic, haurem de consultar amb l’administració local si aquest terreny disposa de la qualificació per a ús industrial, o si cal tenir en compte qualsevol altra consideració addicional.

-Avaluar el tipus de zona: és possible que la zona triada es tracte d’un espai mediambientalment protegit. En aquest cas, hem de conèixer les implicacions i limitacions podria tenir sobre la nostra instal·lació solar.

-Possibles restriccions locals: serà necessari consultar amb el departament urbanístic de l’administració local.

-Disponibilitat de punt de connexió: això dependrà de si ens trobem en sòl rústic o en sòl urbanitzable, i de la potència de la qual anem a realitzar la instal·lació. Generalment se subdivideix en menys de 15kW o més de 15 kW. Si no es disposa de punt de connexió, haurem de sol·licitar-ho.

Viabilitat tecnicoeconòmica

Una vegada realitzat l’anàlisi prèvia, i en cas que vulguem continuar endavant amb la instal·lació solar fotovoltaica, perquè considerem que és viable, necessitarem una ANÀLISI TECNICOECONÒMICA de la instal·lació per a verificar que és factible tècnicament i econòmicament. En definitiva, aquesta anàlisi ens permetrà comprovar si li traurem una rendibilitat tant energètica com econòmica a la instal·lació.


Avui dia, pràcticament totes les instal·lacions fotovoltaiques són rendibles.

Tràmits administratius a seguir

La variació de tràmits administratius depèn de molts factors, però el principal és si ens trobem davant una instal·lació amb excedents o una sense excedents. Una vegada determinat això, podrem començar amb els tràmits a nivell estatal, autonòmic o local.

1.- Memòria de projecte o memòria tècnica

En el cas d'instal·lacions connectades a baixa tensió, o de menys de 10kW, únicament serà necessari realitzar una memòria tècnica d'acord amb el reglament de baixa tensió. En instal·lacions de més de 10kW necessitarem realitzar un projecte tècnic signat per un tècnic competent. En instal·lacions d'autoconsum connectades a alta tensió també necessitarem projecte tècnic signat per tècnic competent relatiu al reglament d'alta tensió.

2.- Permís d'accés i connexió i sol·licitud d'avals i garanties

Les instal·lacions sense excedents estan exemptes de sol·licitar aquesta documentació. En les instal·lacions amb excedents, dependrà de si es tracta d'instal·lacions de més o menys de 15kW.

3.- Autorització mediambiental

Si es tracta d'una instal·lació d'autoconsum de més de 100kW amb excedents, haurem de presentar un projecte mediambiental a l'autoritat competent. La resta d'instal·lacions estarien exemptes.

4.- Autorització administrativa prèvia i de construcció

Les instal·lacions connectades a baixa tensió o menys de 100kW queden exemptes. La resta haurà de tramitar-la en la CCAA corresponent.

5.- Llicència d'obra i impost de construccions i obres

Tràmit de caràcter local que dependrà exclusivament del municipi en el qual estiguem. Pot ser que únicament ens requerisquen una declaració responsable, o pot ser que ens requerisquen una llicència d'obra.

6.- Certificat de final d'obres

Tràmit important, depèn també de si és una instal·lació de menys de 10kW o de més. En cas que siga de menys, serà suficient amb presentar el certificat elèctric de la instal·lació a l'òrgan competent autonòmic. Si és de més, serà necessari presentar el certificat de final d'obra.

7.- Contracte d'accés i de subministrament amb la distribuïdora de la CC.AA.

Depèn d'on ens trobem i de la distribuïdora que treballe (Iberdrola, ENDESA...). Normalment, aquest contracte no sol ser necessari per a instal·lacions menudes, però és un tràmit important en les instal·lacions de més de 100kW amb excedents.

8.- Llicència d'activitat i acords de repartiment i compensació

9.- Inscripció en el registre autonòmic d'autoconsum

De nou, les instal·lacions de menys de 100kW, estarien exemptes

10.- Inscripció en el registre administratiu d'instal·lacions productores d'energia elèctrica (RAIPEE)

En cas de dubtes, aquí us adjuntem la Guia professional de tramitació de l’autoconsum de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) actualitzada aquest mateix mes de gener (2023).

Guía professional de tramitació de l’autoconsum del IDAE

Resolem els teus dubtes

Aquestes són algunes de les preguntes més freqüents, però si tens més dubtes estarem encantats d’atendre’t.

És obligatori legalitzar la meva instal·lació fotovoltaica?

Per descomptat, legalitzar qualsevol instal·lació fotovoltaica és un aspecte fonamental, ja que ens referim al compliment de la llei. Executar una instal·lació sense llicència d’obra seria motiu de sanció, tant per al promotor com per a l’empresa instal·ladora.

Qui pot legalitzar una instal·lació fotovoltaica?

La quantitat de tràmits administratius que comporta la legalització d’una instal·lació fotovoltaica, així com la seua diversitat segons l’àmbit (estatal, autonòmica o local) poden dificultar el procés per a un usuari estàndard. També, el fet que el procés, per nou i innovador, es troba en constant canvi.

En CamíSolar disposem d’un departament de legalització que t’ajudarà amb tot el procés de tramitació: elaborarem la documentació tècnica i necessària per a presentar-la en la localitat, ajuntament, comunitat autònoma o organisme estatal pertinent.