Instal·lació de plaques solars per a comunitats de veïns

impulsant la sostenibilitat energètica

Encara que solem associar la imatge d’una teulada repleta de panells solars a un habitatge unifamiliar, l’energia solar pot arribar a qualsevol tipus de coberta, també a la d’un edifici o bloc de cases.

En el següent espai, repassarem quins són els principals avantatges de la instal·lació de plaques solars per a comunitats de veïns: estalvi, compensació d’excedents, fàcil accés a l’autoconsum fotovoltaic, tramitacions accessibles, accés a subvencions, deduccions, bonificacions fiscalsi molt més! Continua llegint, si vols saber més! Continua llegint, si vols saber més!

Per què triar l'energia solar per a la teva comunitat de veïns?

Cada vegada més comunitats de veïns es plantegen la mateixa pregunta: ens convé instal·lar plaques solars en la teulada de l’edifici? A continuació, t’oferim algunes de les principals raons per les quals passar-se a l’autoconsum col·lectiu és una magnífica opció:

01.

Estalvi energètic i reducció de costos

El principal avantatge de la instal·lació de panells solars en una comunitat de veïns és l’estalvi energètic i la reducció del cost en la teua factura de la llum. L’energia generada a través de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu es converteix en energia que es deixa de comprar a la xarxa. L’estalvi en instal·lar plaques solars en una comunitat de veïns pot arribar a aconseguir el 50%, depenent sempre del tipus d’instal·lació.

02.

Contribució a la sostenibilitat ambiental:

El pas a l’energia solar en una comunitat de veïns contribueix significativament a la lluita contra el canvi climàtic. L’explicació és senzilla: si reduïm l’energia provinent de combustibles fòssils, s’emet una menor quantitat de CO₂ a l’atmosfera, per la qual cosa es redueix la contribució a l’efecte hivernacle. Només comptem amb un únic món: les energies renovables són, sens dubte, una de les millors opcions per a reduir el nostre impacte sobre ell.

03.

Independència energètica

Les comunitats de veïns que compten amb instal·lacions fotovoltaiques depenen menys del subministrament proporcionat per part de les grans empreses elèctriques, ja que la seua instal·lació fotovoltaica els permetrà generar electricitat pròpia. Al seu torn, les comunitats de veïns comptaran amb un major control econòmic, ja que podran gestionar de forma més eficient i organitzada la generació i consum de la seua electricitat des del mateix dia en què la instal·lació estiga en marxa.
al”.

04.

Incentius i subvencions

Actualment, existeixen diverses línies d’ajudes al finançament per a la instal·lació de plaques solars en comunitats de veïns, com per exemple, les subvencions de fons europeus per a autoconsum. A més, una instal·lació d’autoconsum col·lectiu també gaudirà d’uns certs beneficis fiscals, com les bonificacions en l’IBI (establertes segons municipis) i les deduccions en l’IRPF. Si vols ampliar la informació sobre aquest tema, visita la nostra pàgina Ajudes i subvencions per a la instal·lació de plaques solars a la Comunitat Valenciana

Com funciona el sistema de plaques solars per a comunitats de veïns?

Instal·lar plaques solars fotovoltaiques en un bloc de cases per a una comunitat de veïns cada vegada és més habitual, i és que cada vegada més comunitats fan el pas cap a l’autoconsum per a beneficiar-se dels seus múltiples avantatges. En aquesta entrada et resumim els passos genèrics a donar per a instal·lar panells solars en el teu edifici.

Si estàs pensant a realitzar una instal·lació de plaques solars en la teua comunitat, i et sorgeixen alguns dubtes, no dubtes a contactar amb l’equip de CamíSolar, estarem encantats d’atendre’t i assessorar-te:

Creació del grup veïnal promotor, reunions informatives

Abans d’iniciar el procés d’instal·lació dels panells solars en el bloc de cases, hauràs de seguir alguns passos previs a la instal·lació. Per a començar, seria molt recomanable la creació d’un grup veïnal promotor amb l’objectiu de distribuir tasques i de conformar el projecte de manera conjunta des de l’inici.

És interessant que sàpigues que no és necessari comptar amb la participació de tot el veïnat, però sí que es necessita aconseguir unes certes majories perquè el projecte siga aprovat.

A continuació, s’haurà de convocar una reunió informativa sobre el projecte, que resultarà clau per a resoldre tots els dubtes que puguen sorgir en la comunitat de veïns. A més, també servirà per a fer-nos una idea de quantes persones estan interessades i mostren predisposició a participar i involucrar-se en el projecte. En CamíSolar oferim l’oportunitat de comptar amb un dels nostres tècnics especialistes en la matèria en aquesta reunió, per a resoldre qualsevol incertesa sobre el tema mitjançant dades i informació especialitzada.

Condicions i pressupost per a la instal·lació

Una vegada delimitat quin serà el grup d’integrants i participants del projecte, s’hauran d’establir detalls i informació més concreta sobre la instal·lació a realitzar. En CamíSolar podem ajudar durant el procés.

Informe energètic

Aquest pas serà clau per a dimensionar correctament la instal·lació fotovoltaica, que es realitzarà sobre la base de les necessitats energètiques dels habitatges de la comunitat de veïns. L’informe indicarà l’espai disponible per a la instal·lació i, per tant, la capacitat de producció de cada terrat. A més, ha de recollir també una estimació de l’impacte econòmic i energètic de la instal·lació per als habitatges i els espais comuns.

Esbós

Es tracta d’un document més concret, basat en la instal·lació de plaques solars adequadament dimensionada a l’espai. Recollirà les característiques de la instal·lació, nombre de components, ubicació i espai, informació molt útil perquè el veïnat compte amb totes les dades necessàries.

Pressupost

Inclourà totes les fases del projecte: des de l’assessorament previ fins a la instal·lació, posada en marxa, legalització, servei post-venda i termes de garantia.

Et recomanem sol·licitar la informació i pressupost a empreses especialitzades i amb una experiència consolidada. En CamíSolar t’oferim un estudi previ i gratuït de la instal·lació, a més d’un pressupost sense compromís.

Acords entre veïns

Hem de tindre en compte que existeixen moltes modalitats i fórmules per a realitzar una instal·lació col·lectiva en un edifici. Tres són les principals qüestions a acordar:

Espai comunitari destinat per a la instal·lació:

  • Autoconsum per a usos comuns:

És aquell en el qual la instal·lació fotovoltaica s’utilitza per a cobrir els usos i consums comuns del propi edifici (el comptador de les escales, l’ascensor o altres zones comunes). En aquest cas, tan sols és necessari l’aprovació del 50% dels presents en la reunió + 1, és a dir, una majoria simple dels presents en la reunió.

  • Autoconsum només per a alguns veïns:

Aquell en el qual l’ús de la teulada és privatiu per a solament algun dels veïns. Per exemple, si en un edifici de 10 habitatges hi ha 5 veïns que volen fer la instal·lació fotovoltaica, i 5 que no. Els 5 primers poden fer la instal·lació fotovoltaica sense problema, però per a aixònecessiten reunir 1/3 dels vots dels membres de la comunitat, estiguen o no estiguen en la reunió.

  • Lloguer de la coberta per a autoconsum a un tercer:

És aquell en el qual la comunitat lloga la coberta a una tercera persona. Pot ser a una empresa externa, que ens pagarà un lloguer, un veí que vulga llogar-li la coberta a la comunitat o qualsevol altra casuística. En aquest cas, necessitaríem 3/5 parts dels integrants de la comunitat.

  • Participació econòmica de les persones involucrades

Arribats a aquest punt, ens preguntem: Com es paga la instal·lació?

Dependrà de la casuística en la qual estiguem treballant: si la instal·lació és per a ús privatiu d’unsveïns i no de tota la comunitat, entre aquests veïns decidiran com la pagaran i, sobretot, com repartiran els excedents ja que, probablement, una cosa tindrà a veure amb l’altra. En el cas que el beneficiari de la producció siga la comunitat de veïns, és a dir, per als consums comuns, allò normal seria costejar la instal·lació a través d’una “derrama” de l’edifici, on tots els veïns aportaran. En el cas que siga una instal·lació individual, ho pagarà aquest veí. En el cas que siga una instal·lació individual, ho pagarà aquest veí.

  • Repartiment de l’energia que generen les plaques solars

Primer de tot, hem d’aclarir que sempre ha d’haver-hi un comptador de generació, és a dir, l’energia generada s’ha de manar a la xarxa elèctrica. Posteriorment, el repartiment es farà a través de la xarxa cap als comptadors que participen en la instal·lació.

Per a repartir l’energia, és necessari establir alguns criteris orientatius. Por ejemplo, podríamos establecer el reparto en función de l’aportació econòmica realitzada: l’energia que reba cada veí serà proporcional als diners que ha proporcionat. Existeixen també criteris de tipus més social, en què es podrien establir mesures solidàries en el repartiment d’energia..

El nostre procés d'instal·lació de plaques solars per a comunitats de veïns

Funcionamiento placas solares valencia

En altres ocasions, ja hem tractat amb detall com és el procés per a instal·lar plaques solars en la teulada pas a pas. Tècnicament, la instal·lació de plaques solars en un bloc de cases no és molt diferent de la de la resta d’instal·lacions en habitatges unipersonals. Et recordem, breument, en què consisteix el nostre procés d’instal·lació, que duem a terme majoritàriament en l’espai geogràfic de la Comunitat Valenciana, especialment en les localitats de València, Massamagrell, Benicàssim, Dénia, Gandia, Cullera i voltants:

legalizacion energia solar

Avaluació inicial

El departament d'enginyeria de CamíSolar s'encarregarà de desenvolupar un estudi complet del projecte, on es recolliran les condicions tècniques i econòmiques per a la instal·lació.

estudio rendimiento energia fotovoltaica

Disseny personalitzat

Inclourà una proposta de nombre de mòduls a instal·lar, la potència necessària i el tipus d'inversor i optimitzadors que milloraran el seu funcionament. A més, aquest document especificarà la ubicació o orientació exacta que tindran els panells.

legalizacion energia solar

Legalització

Una vegada finalitzada la instal·lació, el nostre equip gestionarà i tramitarà la seua legalització aportant tota la documentació necessària als organismes autonòmics competents en cada cas.

instalación energia fotovoltaica valencia

Monitoratge i manteniment

Com a empresa d'instal·lació i manteniment plaques solars ens assegurarem que cada element de la instal·lació funciona, a més de que el client compta amb la informació suficient per a comprendre la seua activitat. En CamíSolar oferim servei de monitoratge de la instal·lació fotovoltaica. D'aquesta manera, revisarem constantment que tot funciona bé i en condicions normals. Amb connexió a internet podrem controlar la instal·lació de manera remota i conèixer com està anant el funcionament d'aquesta. Detectem al moment qualsevol millora podent aplicar-la en tan prompte com siga possible.

monitorización de energía fotovoltaica valencia

Instal·lació professional

Abans de començar amb la instal·lació, hem de sol·licitar un punt d'accés i connexió a la companyia distribuïdora d'energia elèctrica. Després de la seua aprovació, podrem començar amb la instal·lació i la seua posada en marxa. El primer pas per a executar la instal·lació, serà el de fixar l'estructura i les plaques mitjançant un correcte ancoratge del material a la teulada o superfície. Una vegada situat el material, el nostre equip procedirà a ajustar i instal·lar el cablejat interior, el “meter” i l'inversor en la instal·lació d'autoconsum. En CamíSolar ens posarem d'acord amb la comunitat de veïns per veure per on anirà el cablejat, tenint en compte les possibilitats de l'edifici.

Preguntes freqüents

Segons la Llei de Propietat Horitzontal, és necessari que 1/3 dels veïns estiga d’acord amb les obres de les plaques fotovoltaiques.. La resta no haurà d’abonar aquest tipus de factura, encara que si posteriorment volen instal·lar-se el subministrador d’energia solar haurien de pagar un import proporcional d’acord amb l’actualització i els interessos legals.

Et recomanem tornar a revisar l’apartat “Acords entre veïns”.

Cada instal·lació és diferent i el cost poden variar moltla qual cosa fa oscil·lar també el termini d’amortització. Et recomanem sol·licitar un estudi de viabilitat a una empresa professional i amb experiència en l’àmbit. En CamíSolar t’oferim un estudi previ i gratuït de la instal·lació, i un pressupost sense cap compromís..

És una instal·lació d’energia renovable per a autoconsum que distribueix l’electricitat entre un grup de consumidors,segons un repartiment acordat prèviament. Per exemple, en un edifici de diversos pisos, es poden posar panells fotovoltaics per a repartir l’electricitat generada entre els veïns que han finançat la instal·lació.

Si estàs pensant a passar-te a ‘autoconsum fotovoltaic en la teua comunitat de veïns, contacta amb nosaltres. Quan contractes la teua instal·lació amb CamíSolar, t’acompanyem en tot el procés:des de l’estudi previ, el disseny i la instal·lació, fins a la legalització i la tramitació de les subvencions. Demana’ns un pressupost sense cap compromís. Estarem encantats d’atendre’t.

Descobreix quant pots estalviar al mes

Els nostres tècnics calcularan l’estalvi que suposa passar-te a l’energia solar fotovoltaica i el cost de la teua instal·lació.