Instal·lació Plaques Solars València

Qui som?

CamíSolar energia fotovoltaica naix per a aplicar i transmetre els nostres coneixements sobre els beneficis que l’energia solar ofereix.

L'empresa

CamíSolar és una empresa especialitzada en l’energia solar.

Les necessitats de cada client són úniques, per això ens adaptem creant projectes totalment personalitzats i adaptats.

Objectiu

L’objectiu és fer arribar l’energia solar a qualsevol llar o indústria, reduint així el consum.

L’energia fotovoltaica és un recurs net i inesgotable que no perjudica el medi ambient.

Els nostres valors

La proximitat i la confiança són els nostres pilars.

Seguirem amb tu durant tot el procés: el nostre camí no s’acaba amb la instal·lació. T’ajudem a aconseguir l’autosuficiència.

Raons per a comptar amb nosaltres

01.

Estalvi

Redueix la teua factura un 50% – 80% consumint la teua pròpia energia solar fotovoltaica i emmagatzemant o compensant aquella que no utilitzes.

02.

Cuidem el medi ambient

Consumir energia neta redueix les emissions de CO₂. Cuidem del nostre entorn i treballem per la conservació del planeta.

03.

Autoconsum

Produce tu propia energia eléctrica a través de la instalación de placas solares.

04.

Experiència

Després d’anys d’experiència i aprenentatge al Regne Unit decidim tornar a les nostres arrels en l´Horta Nord .

05.

Confiança

T’acompanyem en el teu camí. T’aconsellem perquè rendibilitzes al màxim la teua inversió i conegues més sobre l’energia sostenible.

06.

Projectes personalitzats

Siga com siga el teu projecte, t’acompanyem i estem amb tu per a fer-lo realitat. Ens adaptem per a donar-te les millors solucions.

Instal·lació de plaques solars

CamíSolar inicia el procés d’instal·lació de panells solars amb un primer contacte amb el client, amb l’objectiu d’analitzar quines són les seues necessitats per a aconseguir l’autoconsum energètic. També per a conèixer de primera mà les possibilitats que ofereix l’habitatge.

En primer lloc, sol·licitarem una factura elèctrica: aquesta és la forma més senzilla per a conèixer la ubicació exacta de l’habitatge i per a comprovar quines possibilitats pot oferir la seua coberta. Amb aquestes dades, el nostre departament tècnic oferirà al client una primera aproximació de proposta tecnico-econòmica, aquella que resulte més interessant per a la seua situació.

El departament d’enginyeria de CamíSolar s’encarregarà de desenvolupar un estudi complet del projecte, on es recolliran les condicions tècniques i econòmiques que tinguen a veure amb les instal·lacions dels nostres projectes.

Una vegada realitzat l’estudi, el departament proporcionarà un informe per al client amb tota la informació relativa al projecte minuciosament detallada. L’informe inclourà la proposta de nombre de mòduls a instal·lar, la potència necessària i el tipus d’inversor i optimitzadors que milloraran el seu funcionament. A més, aquest document especificarà l’orientació o ubicació exacta que tindran els panells: el nostre equip de professionals tindrà molt en compte la importància i opcions per a integrar arquitectònicament la instal·lació, amb l’objectiu de minimitzar impactes visuals.

Per a acabar de perfilar la proposta, el nostre equip realitzarà una primera visita a la ubicació indicada, que afegirà més detalls i concrecions per al projecte.

La tramitació administrativa del projecte comença amb el procés de legalització de la instal·lació. En primer lloc, el nostre equip de professionals tramitarà la llicència d’obra corresponent, a més d’elaborar tota la documentació necessària que els ajuntaments requereixen per a atorgar els permisos d’obra.

En CamíSolar ens encarregarem de realitzar les memòries tècniques, així com de tramitar els documents de sol·licitud i de més documentació que requerisca cada ajuntament.

Una vegada iniciada la tramitació d’obra amb l’ajuntament, el projecte d’autoconsum fotovoltaic entra en el departament de logística i operacions. En aquest moment, el nostre equip realitzarà les reserves de material oportunes per a dur a terme la instal·lació de panells solars. També valorarà si serà necessari algun sistema d’elevació per a la seua correcta localització. Recordem que les instal·lacions solars d’autoconsum, majoritàriament, solen instal·lar-se en teulades i superfícies situades a una certa altura que poden requerir aquests sistemes.

A continuació, l’equip de CamíSolar coordinarà i acordarà una data d’instal·lació juntament amb el client, amb l’objectiu d’adaptar-se a la seua disponibilitat i necessitats específiques. També, per descomptat, per a fer-li partícip de tot el procés d’instal·lació.
Una vegada acordada la data d’inici del treball, el nostre equip s’encarregarà de transportar tot el material necessari a la direcció del client, per a donar principi al treball d’instal·lació.

Abans de començar amb el procés d’instal·lació, el nostre equip de muntatge planificarà les mesures de seguretat bàsiques necessàries. En qualsevol instal·lació, el personal haurà de proveir-se de casc i arnès, i tenir les nocions bàsiques per a assegurar una línia de vida o un punt d’ancoratge per a desenvolupar el treball amb totes les garanties.
A continuació, es procedirà a verificar el replanteig en obra: ens assegurarem que les mesures en obra es corresponen exactament amb les indicades en el projecte o si, per contra, és necessari plantejar alguna modificació d’última hora per a garantir una millor optimització de la instal·lació.

El primer pas per a executar la instal·lació, serà el de fixar l’estructura i les plaques mitjançant un correcte ancoratge del material a la teulada o superfície.

Una vegada situat el material, el nostre equip procedirà a ajustar i instal·lar el cablejat interior, el “meter” i l’inversor en la instal·lació d’autoconsum. El “Energy Meter” és un tipus de comptador capaç de registrar de forma optimitzada i eficaç la quantitat d’energia recollida, així com la quantitat d’energia que podrà llançar-se a la xarxa elèctrica. L’inversor fotovoltaic, per la seua banda, es tracta d’un equip que s’encarregarà de transformar l’energia produïda en la instal·lació, que es transmet en forma de corrent continu, en corrent altern. Podríem considerar que l’inversor és “el cor” del sistema de panells solars.

En aquesta part del procés, entra en acció el nostre equip de servei tècnic, encarregat de revisar que tots els components de la instal·lació fotovoltaica funcionen correctament per a una posada en marxa satisfactòria. En CamíSolar ens assegurarem que cada element de la instal·lació funciona. També que el client compta amb la informació suficient per a comprendre la seua activitat.

En CamíSolar oferim servei de monitoratge de la instal·lació fotovoltaica. D’aquesta manera, revisarem constantment que tot funciona bé i en condicions normals.
Amb connexió a internet podrem controlar la instal·lació de manera remota i conèixer com està anant el funcionament d’aquesta. Detectem al moment qualsevol millora podent aplicar-la en tan aviat com siga possible.

Arribem a la part final del procés d’instal·lació fotovoltaica. Una vegada finalitzada la instal·lació, el nostre equip gestionarà i tramitarà la seua legalització aportant tota la documentació necessària als organismes autonòmics competents en cada cas.

Descobreix quant pots estalviar al mes

Els nostres tècnics calcularan l’estalvi que suposa passar-te a l’energia solar fotovoltaica i el cost de la teua instal·lació.

aselec