que es energía solar

Què és l’energia solar i quins tipus existeixen

L’energia solar és una energia de tipus renovable i, per tant, inesgotable. S’obté a partir de la radiació electromagnètica del sol (llum, calor i raigs ultraviolats). Serveix per a generar electricitat i calor d’origen renovable.

Vivim un moment clau d’emergència climàtica: cuidar la salut del nostre planeta i el medi ambient ha de considerar-se un objectiu prioritari. En aquest sentit, l’energia solar té un paper clau en la transició energètica: ajuda a impulsar economies més netes que milloren el benestar de les persones. Per descomptat, l’energia solar contribueix a la sostenibilitat, la competitivitat de les empreses i, a més, genera ocupació. És per això que resulta interessant i imprescindible conèixer els tipus d’energia solar per a estendre el seu ús com a font de generació elèctrica.

Com s’obté l´energia solar?

L’energia solar pot obtenir-se a través de panells en forma de cèl·lules solars fotovoltaiques o col·lectors tèrmics.

  • Les cèl·lules fotovoltaiques converteixen la llum solar en electricitat: quan la llum solar incideix sobre els panells solars, l’inversor la transforma en energia elèctrica.
  • Els col·lectors solars tèrmics absorbeixen i concentren la calor del sol.
  • L’energia solar també es pot aprofitar de manera passiva amb tècniques d’arquitectura bioclimàtica.

Quins són els tipus d’energia solar?


Podem distingir entre tres tipus d’energia solar:


1. L’energia solar fotovoltaica: s’utilitzarà per a produir electricitat.

2. L’energia solar tèrmica: s’utilitzarà com a calefacció o per a proporcionar aigua calenta per a ús higiènic, residencial o industrial.

3. L’energia solar passiva: s’aprofitarà de manera directa de la llum del sol.

Què és l'energia solar i quins tipus existeixen

L’energia fotovoltaica


L’energia fotovoltaica és la font d’energia que es genera quan la radiació solar es transforma en electricitat d’origen renovable. Quan la llum solar incideix sobre els panells solars, l’inversor la transforma en energia elèctrica. Aquest inversor, a més, també comptabilitza quanta energia ha generat la teua instal·lació. Els panells solars poden instal·lar-se en l’àmbit domèstic (en edificis i cases), o en forma de grans instal·lacions.

L’energia solar pot utilitzar-se, emmagatzemar-se amb bateries o compensar-se en la factura de la llum, segons les prioritats de cada consumidor. Les plaques solars han democratitzat l’anomenat autoconsum energètic: és a dir, el fet de fer ús de la teua pròpia energia per al consum propi. L’autoconsum ens permet ser més amables amb el medi ambient, aconseguir la independència energètica i un major estalvi.


L’energia solar tèrmica


L’energia solar tèrmica, també coneguda com a energia termosolar, converteix l’energia del sol en calor, que posteriorment s’utilitza com a font d’energia en l’àmbit domèstic (caldejar la llar, cuinar o per al seu ús en higiene personal) com l’industrial. En aquest cas, l’energia solar es transforma en energia mecànica i, a partir d’ella, en energia elèctrica.

Energia solar passiva

La solar fotovoltaica i la solar tèrmica es consideren energies solars actives, ja que capten i processen l’energia solar a través de mecanismes i tecnologies diversos. L’energia solar passiva, per la seua banda, aprofita l’energia solar sense necessitat de cap mecanisme ni tecnologia. Es considera el mètode més antic d’aprofitament de la radiació solar, i consisteix a aprofitar bé les propietats que ofereix l’habitatge, com per exemple:

  • La ubicació
  • L’orientació de l’habitatge o l’edifici
  • L’aïllament
  • El tipus de cobertes
  • Proteccions


Així, l’energia solar passiva s’obté a través de l’anomenada arquitectura bioclimàtica. Aquesta consisteix en el disseny d’edificis eficients. L’objectiu de l’arquitectura bioclimàtica és mantenir l’edifici càlid o refrescat (segons l’època de l’any) a través de la planificació de materials de construcció, orientacions, etc. D’aquesta manera, es redueix la necessitat de climatitzar o il·luminar l’habitatge, a més de mantenir l’edifici càlid durant la nit, o evitar una excessiva calor durant les hores de més sol.

Compartir